Language Selection

ValenciàEspañolEnglishFrench (Fr)

Recents publications

ELS CAVALLERS DEL REGNE DE VALENCIA

Title: "Els cavallers del Regne de Valencia"

Price: 10€

Contact:

secretaria@inev.org

More information here

Descobrixen un text amagat en una casulla valenciana de l’Hispanic Society PDF Print E-mail
Written by Albert Cuadrado   
Thursday, 12 August 2010 10:15
No hi ha traduccio disponible

 

La troballa fortuïta d’un manuscrit en una casulla de The Hispanic Society of New York ha posat novament de relleu la riquea del patrimoni artistic migeval de Castello.


Des de 2008 l’Institut Valencià de Conservacio i Restauracio de Bens Culturals (Ivacor) està treballant en un grup de 22 teixits provinents de l’entitat americana entre els que es troba la dita casulla.
Segons pareix, despres de realisar diferents estudis cientifics, una radiografia elaborada per Pilar Ineba del Museu de Belles Arts de Valencia, revelà la presencia d’un text baix l’escapulari de la casulla datada entre els sigles XIV i XV. «Es tracta d’un manuscrit en paper de drap, en tinta roja en les lletres capitulars i tinta negra per al text» explicà la consellera de Cultura. La directora del Ivacor, Carmen Perez, destacà que «l’escrit utilisa un pautat fet en pinzell i en color groc i no l’habitual carbonet» i afegi que «conserva les anotacions en les vores de la pagina, propinant una major informacio contextual».


El manuscrit, de mitat del sigle XIV, escrit en lletra gotica minuscula, ha segut estudiat i traduït pel Catedratic de Ciencies i Tecniques Historiografiques de l'Universitat de Valencia, Francisco Gimeno Blay, el qual digue que «el document tenen un caracter moralisador, perque es referix a la 'mesura', la 'temprança' i la 'pertinença' a on tambe hi ha referencies bibliques, pero inclus no podem determinar en exactitut, s'ha de continuar en l’analisis» a lo que afegi que «es tracta d’una troballa de gran rellevancia, pero a causa de les caracteristiques en que es troba, no podem eixecutar un estudi complet de totes les pagines que el componen». I es que, per a poder observar, fotografiar i estudiar el manuscrit ha segut necessari descosir part de la peça textil, operacio que posa en risc els brodats de gran riquea artistica. Per mig d'este desmontage s'ha vist que es tracta de paper de drap.
Aixina mateixa, la peça liturgica se posà en relacio en una atra peça que es troba en el Museu Catedralici de Sogorp. La casulla que es troba en el Museu Catedralici de Segorbe conté pagines del mateix manuscrit. Aixina, el Ivacor te entre les seues mans dos peces religioses i un unic text. Possiblement les dos pertanyguen a un mateix taller que treballà per a la Cartoixa de Vall de Crist en Altura.
L’us dels escrits provablement se dega al fet de que ya no tenien una funcio en el moment de l’elaboracio » explicà, la directora del Ivacor.
Les casulles de seda solien reforçar-se en uns atres teixits per a guanyar consistencia. En el cas de la peça de l’Hispanic, dit reforç se va fer en les pagines d’un volum migeval de mitat del XIV. Els tecnics valencians destaquen dos qüestions de la troballa: la primera radica en que mai abans s’havien descobert escrits en una casulla i la segona se referix a l’orde dels manuscrits, ya que estan colocats per a facilitar la seua llectura. Els restauradors desconeixen si el text s’incrustà a proposit en l’interior de la peça.

A finals de 2010 esperen poder expondre les 22 peces restaurades, en una mostra de teixits ubicada en la Llonja de la Seda de Valencia. «Ya estem elaborant l’aclimatacio dels espais i vitrines», explicà Perez.