Language Selection

ValenciàEspañolEnglishFrench (Fr)

Recents publications

ELS CAVALLERS DEL REGNE DE VALENCIA

Title: "Els cavallers del Regne de Valencia"

Price: 10€

Contact:

secretaria@inev.org

More information here

Adherix-te a l'Institut d'Estudis Valencians PDF Print E-mail
Written by Administrador   
Friday, 30 October 2015 18:21
No hi ha traduccio disponible

Comencem enguany una campanya de consolidacio i difucio de l’Institut d’Estudis Valencians. Consolidacio perque despres de deu anys de treball dels actuals membres de la nostra institucio iniciem una fase en la que els bons resultats escomencen a vore’s reflectits en publicacions, cursos, conferencies, treballs de divulgacio, etc. i difucio perque volem que estos resultats apleguen a la major part de persones sensibilisades per la nostra cultura.

Volem encetar una campanya d’adhesio de nous colaboradors o socis particulars que nos permitixca continuar en les tasques de difusio i investigacio en els diferents ambits d’estudi de la institucio. Als nous membres se’ls obsequiarà la ultima obra de l’investigador Albert Cuadrado, Conquista i Repartiment del Regne de Valencia.

Els particulars, pero tambe les associacions i les empreses colaboraran en la difusio, conservacio, desenroll i estudi de totes les arees relacionades en la cultura valenciana.

L’Institut d’Estudis Valencians oferix diverses posibilitats de participacio en el nostre proyecte.

Colaborador particular

- Este tipo de mecenes tindra una quota minima anual de 25€.

- Rebran la revista que edita anualment l’INEV en una reduccio del 10%.

- Podran assistir a totes les visites a museus, representacions teatrals, exposicions i atres acontenyments que s’organisen.

- Acodiran en una reduccio del 10% a les classes i cursos que es facen a lo llarc de l’any.

- Tindran una reduccio del 10% en les publicacions que adquirixquen de l’Institut.

 

- Tindran una reduccio del 10% en el sopar que cada any s’organisa per a tots els membres i simpatisants.

 

Colaborador colectiu

- Es consideraran colaboradors colectius les associacions, organisacions, clubs i atres grups analecs. Tindran que abonar una quota anual de 50€.

- Rebran la revista que edita anualment l’INEV en una reduccio del 20%.

- Seran obsequiats en un distintiu fet en ceramica que acredite que la seua associacio colabora de manera activa en les quefers de la institucio.

- Podran assistir a totes les visites a museus, representacions teatrals, exposicions i atres acontenyments que s’organisen en una reduccio del 20%.

- Acodiran en una reduccio del 20% a les classes i cursos que es facen a lo llarc de l’any.

- Tindran una reduccio del 20% en les publicacions que adquirixquen de l’Institut.

- Obtindran una reduccio del 20% en el sopar que cada any s’organisa per a tots els membres i simpatisants.

Colaborador empresa

- Les empreses privades tambe podran colaborar en l’Institut d’Estudis Valencians en una quantitat de 80€ per any.

- Rebran la revista que edita anualment l’INEV en una reduccio del 50%.

- Seran obsequiats en un distintiu fet en ceramica que acredite que la seua empresa colabora de manera activa en les quefers de la institucio.

- Podran assistir a totes les visites a museus, representacions teatrals, exposicions i atres acontenyments que s’organisen.

- Acodiran en una reduccio del 50% a les classes i cursos que es facen a lo llarc de l’any.

- Tindran una reduccio del 50% en les publicacions que adquirixquen de l’Institut.

- Tindran una reduccio del 50% en el sopar que cada any s’organisa per a tots els membres i simpatisants.

Colaborador preferent

- Els colaboradors preferents aportaran una quota anual minima de 100€.

- Rebran debades la revista que edita anualment l’INEV.

- Seran obsequiats en un distintiu fet en ceramica que acredite la seua implicacio preferent en les activitats de la institucio.

Podran assistir a totes les visites a museus, representacions teatrals, exposicions i atres acontenyments que s’organisen.

- Acodiran gratuïtament a les classes i cursos que es facen a lo llarc de l’any.

- Tindran una reduccio del 50% en les publicacions que adquirixquen de l’Institut.

- Tindran una reduccio del 50% en el sopar que cada any s’organisa per a tots els membres i simpatisants.

- Els interessats en formar part del proyecte de l’Institut d’Estudis Valencians faran un ingres en el conte


ES9130587024122810000668

de l’entitat bancaria   CAJAMAR

 

Indiqueu com voleu adherir-vos a l'INEV ademes del nom, el llinage, la direccio i el codic postal complimentant la fulla que podeu obtindre a traves del següent enllaç: Fulla d'adhesio.