Acceptats el N,N-dietil-meta-toluamida i el diazomet com a biocides Print
Written by Miguel Rodrigo   
Monday, 24 May 2010 12:26
No hi ha traduccio disponible

 

En la sessio n° 3014 del Consell d’Europa els ministres d’agricultura i peixca es pronunciaren favorablement sobre l’adopcio d’un Acort d’Associacio Voluntaria entre la Unio Europea i la Republica del Congo relatiu als productes derivats de la fusta. En est acort es contemplaran temes sobre l’aplicacio de la llegislacio, govern i comerç dels referits productes que son importats pels països de la Unio (FLEGT).

Per atra banda el Consell a decidit no opondre’s, per considerar-les acceptables, a la inclusio de la N,N-dietil-meta-toluamida i el diazomet en la llista de substancies actives per al seu us en productes biocides (substancies quimiques utilisades per al control de microorganismes perjudicials per a l’home).

 

Estructura quimica del Diazomet i el N,N-dietil-meta-toluamida (DEET).

 

En esta reunio les delegacions d’Alemanya, Austria, Letonia i Suecia han considerat declarar que la proteccio dels boscs es part integral d’una gestio forestal sostenible i que es i deu seguir sent competencia dels Estats membres (9785/10). En est ambit, el proxim 11 de juny de 2010 es presentaran les conclusions de la Presidencia sobre la “Preparacio dels boscs al canvi climatic: Proteccio dels boscs i informacio forestal en la UE” per a la seua aprovacio per part del Consell de Mig Ambient.