Investigacions de l'INEV mostren la regeneracio del riu Turia Imprimir
Escrito por Miguel Rodrigo   
Domingo, 02 de Mayo de 2010 22:00
No hi ha traduccio disponible

Fotografia d'una rata penada (Rhinolophus hipposideros) tipica del Parc Natural del Turia


En l’intencio de preservar i difondre a la societat valenciana el patrimoni natural i paisagistic que es conserva entorn al riu Turia, el 13 de abril de 2007, per mig del Decret 43/2007, el Consell declarava com a Parc Natural del Túria una extensio de 4.652 hectarees al voltant del riu; esta zona recorre tretze localitats de les comarques de l’Horta, la Serrania i el Camp del Turia des de Pedralba a Valencia.

 

Un treball d’investigacio de l’Institut d’Estudis Valencians demostra la regeneracio parcial del riu Turia gracies, en part, a la seua declaracio com a espai natural protegit. Per mig d’est estudi, basat en l’analisis de l’estat de conservacio dels ecosistemes del parc i del conteig de les especies de flora i fauna que l’habiten, s’han obtingut resultats positius respecte a la repoblacio d’especies que havien desaparegut i a la proteccio i multiplicacio de les que encara sobreviuen.

Entre les aus que tornen ad esta zona tan proxima a les arees urbanes encontrem la perdiu (Alectoris rufa), en estos mesos d’abril i maig en epoca de cria, la blanca (Pica pica), el muçol comu (Athene noctua), una rapaç nocturna ampliament distribuida pel nostre territori, la cagarnera (Carduelis carduelis) o anatides com per eixemple el collvert (Anas platyrhynchos).

 

Imagens de la blanca (Pica pica), esquerra, i el muçol comu (Athene noctua), a la dreta.

 

Entre la flora destaca la de ribera; es tracta d’una vegetacio higrofila entre les que destaquen per la seua espectacularitat les choperes (Populus nigra) i per la seua abundancia els canyars (Arundo donax), els juncs (Scirpus holoschoenus) i els albarzers (Rubus ulmifolius).

 

Entre la vegetacio mes abundant encontrem els canyars (Arundo donax) i els juncs (Scirpus holoschoenus).

 

Els albarzers (Rubus ulmifolius) en els seus tipics brots en punches son caracteristics de les nostres riberes i constituixen una font d'aliment per a numeroses especies.

 

Entre les especies aquatiques n’hi hauria que resaltar la presencia de barps (Barbus barbus) i el carranc americà (Procambarus clarkii). Tambe s’han identificat individus de tortugues mediterranees (Testudo hermanni) sobre tot en el terme de Vilamarchant. Esta troballa es especialment important ya que este reptil està dins del Catalec Valencià d'Especies de Fauna Amenaçades. Per atra banda s'ha evidenciat una clara disminucio en el numero de rates penades (Rhinolophus hipposideros) en comparacio ad atres anys.

Entre les causes que han contribuit a la bona salut ambiental del parc natural estan els treballs de netea de la brutea generada per les activitats industrials i urbanes aixina com l’abando dels camps dedicats a les activitats agricoles. Especialment determinant ha segut en l’ultim any l’aument de la pluviositat que ha afavorit el desenroll de la vegetacio- incrementant la calitat dels nius- i l’abundancia d’aliment per als animals.