Sélection de la langue

ValenciàEspañolEnglishFrench (Fr)

Éditions récents

ELS CAVALLERS DEL REGNE DE VALENCIA

Titre: "Els cavallers del Regne de Valencia"

Prix: 10€

Contact:

secretaria@inev.org

Plus d'informations ici

Comencen les representacions de "Lo Misteri o Festa d'Elig" PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Josep Esteve Rico Sogorb   
Samedi, 15 Août 2015 10:26
No hi ha traduccio disponible

Des del dia 9 (Prova de Veus)  fins als 13 (inclosa la Prova de l’ Angel) se desenrollen els ensayos generals en l’ interior de la Bassilica de Santa Maria d’Elig, temple barroc per excelencia. Estos ensajos generals ajornen, resumixen o condensen en una unica sesio diaria les dos parts de les que consta la representacio del Misteri i servixen per a provar, millorar i prefeccionar les veus dels cantors-actors que intervenen.

Els dies 14 i 15 d’ agost, jornades fortes i principals d’este drama sacro-liric, tindran lloc les dos parts: “La Vespra” (1ª part) i “La Festa” (2ª i ultima part) que culminarà mijant el moment apoteosic i sublime de l’ ascensio al cel i coronacio de la Verge de l’ Asuncio, Patrona de la ciutat d’Elig.

Elig està des del passat dia 7 i fins al dia 15 immers en les seues festes patronals en honor a Mare de Deu de l’ Asuncio, simbol identitari mes important dels ilicitans del que emanen totes les activitats festeres. Les demes celebracions d’esta semana de festes patronals (Moros i Cristians, Pobladores de Elche, Gestora de Festejos Populares, Unio de Festers del Camp) deuen la seua existencia a la propia existencia del Misteri, de la image de la Patrona i del fet de la seua asuncio o ascensio. L’universal dogma asuncioniste de Maria (mort o «dormicio », resurreccio, ascensio i coronacio de la Verge) dona rao de ser al Misteri o Festa d’ Elig. No en va està basat en el miraclos succes de la mort, resurreccio i ascensio de la Verge (asuncio en cos i anima al cel) arreplegat per alguns evangelis apocrifs destacant els denominats Llibre de Sant Joan Evangeliste”, “Text de Joan de Tesalonica” i sobre tot el “Pseudo Josep d’Arimatea”.

El Misteri es Patrimoni de l’ Humanitat de l’ Unesco en la categoria de Ben Intangible i Immaterial degut al seu caracter espiritual, de sentiment, de fe. Aço demostra la seua importancia no a soles per haver perdurat localment durant molts sigles fins l’actualitat com a excepcio de la prohibicio que vora estos tipos de representacions dins de temples va ordenar el Concili de Trento sino inclos a nivell mundial.

En el Misteri o Festa d’ Elig participen a soles homens i chiquets (no poden actuar dones ni chiquetes que des de l’ Edat Mija tenien prohibit intervindre en esta classe de representacions sacro-liriques dins de temples) per a preservar la purea de l’ orige i mantindre la tradicio. Els cantors-actors son amateurs, persones del poble pla no professionals de la lirica ni del teatre (lo que encara dona mes valor i importancia, sorprenent per les seues calitat i casi perfeccio esceniques i musicals) entre els que destaquen treballadors del calçat,b artesans, estudiants, professionals lliberals i comerciants.

El Misteri ha passat de generacio en generacio durant sigles fins hui, de pares a fills (hi ha families, sagues o estirpes sanceres de varies generacions i de remots antepassats com a cantors-actors); tot un llegat celosament conservat, protegit i custodiat hereditariament com un tesor.

Cantat en arcaica llengua valenciana migeval, filogeneticament arcaica, el seu text està farcit de llatinismes com “ab” , “consolatio”. Alguns estudiosos situen el seu orige en el sigle XIII en l’arribada a Elig del rei castellà Alfons X El Savi en 1242 qui otorga a la ciutat “sagell i senyera” (en la image de l’ asuncio de la Verge) i en les seues Cantigues fa alusio al drama asuncioniste. Atres investigadors situen com a orige del Misteri el sigle XIV a causa del tradicional i llegendari descobriment en 1370 a la vora de la mar d’ un arca que portava en son interior l’ image de la Verge i de la “Consueta” (llibre del Mestre de Capella que conte la partitura, la lletra i l’ argument per a representar el Misteri).

Vos convidem a viure en directe i de bades els dies 14 i 15, la joya identitaria mes important dels ilicitans, l’ explosio de sentiment de tot un poble, Elig. La manifestacio culturo-llingüistica mes antiga, representativa i genuïna de la nostra llengua autoctona valenciana: “Lo Misteri o Festa d’Elig”.