Recort d'emisions en 2010 Imprimir
Escrit per Miguel Rodrigo   
dimecres, 13 - juliol - 2011 19:43

Segons l'Agencia Internacional de l'Energia (AIE), en 2010 les emisions de CO2 alcançaren les 30.6 gigatonellades, el maxim historic. Este valor representa un increment del 5% respecte a l'anterior recort de l'any 2008.

Image 1. La sequia es una de les conseqüencies del canvi climatic.

Estes sifres constituixen una marcha arrere en lo referent als objectius d'evitar un aument de 2°C de la temperatura global del planeta d'aci a 2100. En este sentit, les previsions no preveuen un futur positiu ya que segons les previsions del GIEA (Grup d'Experts Intergovernamental sobre l'Evolucio del Clima) existix un 50% de riscs de que l'increment supere els 4°C en 2100. Tal elevacio conduiria en tota seguritat a una situcio catastrofica des d'el punt de vista mig-ambiental i economic; la calor, ademes de resultar insoportable en algunes arees geografiques (Image 1) produiria canvis climatics que ocasionarien importants moviments migratoris i conflictes, transformant la vida de cetenars de millons de persones en tot el mon.

Podriem preguntar-nos si es pot evitar eixa situacio; segons el GIEA la situacio es dificil de revertir. Segons els calculs fets pels experts les emisios de CO2 no deurien sobrepasar en 2020 les 32 gigatonellades si es vol llimitar l'impacte del canvi climatic. Ara be, al ritme actual s'estima que eixe valor sera superat l'any que ve. Els especialistes en canvi climatic creuen que la baixada d'emisions en 2009 va ser conseqüencia de la crisis i encara que s'esperava un llauger aument en 2010 degut a certa recuperacio economica no esperaven que els resultats foren tan negatius.

Les investigacions dutes a cap pels membres de l'AIE mostren que mes del 75% de la pujada de les emanacions de CO2 son originades pels paisos emergents que s'han recuperat dels problemes economics mes rapidament que les nacions occidentals.

Pareix ser que els esforços realisats en la decada dels noranta no s'han mantingut. La Conferencia de Copenhague fracasà, les espectatives de la Conferencia de l'ONU sobre el Canvi Climatic en Bonn no son esperançadores i respecte a la Conferencia sobre el Clima en Durban previst per a decembre Estats Units, Russia, Japo i Canada ya han anunciat que rebujaran un acort que els obligue a reduir les emisions de gasos d'efecte hivernacul.