Seleccio d'idioma

ValenciàEspañolEnglishFrench (Fr)

Publicacions recents

ELS CAVALLERS DEL REGNE DE VALENCIA

Titul: "Els cavallers del Regne de Valencia"

Preu: 10€

Contacte:

secretaria@inev.org

Mes informacio aci


L'efecte reserva sobre la llangosta roja PDF Imprimir E-mail
Escrit per Mireya Garcia   
divendres, 28 - octubre - 2011 15:07

L'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) publica uns resultats positius sobre l'influencia de les reserves marines sobre les poblacions de llangosta roja (Palinurus elephas). El treball s'ha basat en l'analisis de  les arees protejides de la Reserva Marina de les Illes Columbretes i te per titul "Efecto reserva sobre los recursos marinos de la Reserva Marina de las Islas Columbretes (RMIC) y su entorno".

Image 1. La llangosta roja es un crustaceu mari bentonic, viu en zones rocoses, arenoses i de forma solitaria. Es distribuïx per amples zones; en l'Atlantic oriental, des d'el sur de Noruega i les Illes Britaniques fins a Marroc. En el Mediterraneu es pot encontrar practicament en qualsevol zona a excepcio de la part mes oriental.

 

Son quatre els objectius del projecte:

1. Determinacio de les repercusions de la cessacio de la peixca en la Reserva Marina de les Illes Columbretes sobre la poblacio de llangosta i sobre les peixqueries adjacents.

2. Millorar i ampliar els coneixements disponibles sobre la biologia i l'ecologia de la llangosta en  el Mediterraneu occidental prenent com a referencia la poblacio protegida en la reserva.

3. Estudiar l'efecte reserva sobre la comunitat de peixos llitorals explotats en les peixqueries adjacents i les seues repercusions peixqueres i de conservacio.

4. Evaluar l'efecte reserva sobre les comunitats demersals de fons molls.

L'experiment ha evidenciat que la prohibicio de la captura d'esta especia afavorix la fecunditat ya que despres de vint anys de proteccio de les Illes Columbretes dita variable es 30 vegades superior a la de les arees veïnes que no fruïxen de tal proteccio. Dins de la reserva, els investigadors constaten que la produccio d'ous ha aumentat un 40% tinguent en conte que la superficie de l'area preservada nomes ocupa el 18% de la zona i que esta contribuïx al 80% de la produccio dels ous de la regio. S'estima que la millora reproductiva es sis vegades superior a la d'una situacio en que no n'hi haguera proteccio. Esta especie marina supon per als peixcadors de Castello una important font de recursos i especialment l'area al voltant de la reserva marina que aporta el 11% de les captures anyals de llangosta.

Est estudi, financiat per l'IEO i la Secretaria General del Mar del Ministeri de Mig Ambient i Mig Rural i Marí, es el primer que aborda de forma quantitativa els beneficis de protegir a llarc terme el potencial reproductor d'una poblacio.