Seleccio d'idioma

ValenciàEspañolEnglishFrench (Fr)

Publicacions recents

ELS CAVALLERS DEL REGNE DE VALENCIA

Titul: "Els cavallers del Regne de Valencia"

Preu: 10€

Contacte:

secretaria@inev.org

Mes informacio aci


Noticies
L'Institut en Provença. Le Forum des Aulnes PDF Imprimir E-mail
Escrit per Administrador   
dijous, 5 - abril - 2018 21:30

Este fi de semana, dissabte 7 i dumenge 8 d'abril, es celebrarà en la localitat provençal de Saint Martin de Crau, Provença, el Forum des Aulnes. Es tracta d'un encontre d'associacions provençals que defenen la identitat de la llengua i la cultura provençals. Recordem que numeroses institucions, associacions i grups culturals de la Provença desenrollen des de fa molt de temps una important llavor de recuperacio i difusio de la seua cultura autoctona. En este sentit es destacable el treball que du a terme el Collectif Prouvènço que a traves de conferencies, publicacions i concentracions traten de conservar les seues tradicions autenticament provençals. Est ultim any s'ha fet un esforç considerable en la creacio de l'Observatoire de la langue et de la culture provençales, una ferramenta que preten dinamisar els objectius de proteccio, perpetuacio i difusio del provençalisme.

Cartell de promocio del Forum des Aulnes en Saint Martin de Crau, Provença

 

Podriem dir que l'Institut d'Estudis Valencians compartix al cent per cent els plantejaments i els metodos que duen a terme les associacions provençalistes ya que la situacio de suplantacio que patixen la llengua i la cultura valencianes es identica al cas de la llengua i la cultura provençals. Per este motiu la nostra institucio realisa des de fa cuatre anys una interessant colaboracio de tipo cultural tant en el Collectif Provence com en atres institucions que defenen el reconeiximent de les seues respectives cultures autoctones. Podriem destacar la presentacio de conferencies de destacats intelectuals valencians o la publicacio de llibres dedicats a la promocio de la cultura valenciana en Europa. Enguany, una delegacio de l'INEV tornarà a concorrer ad esta reunio en la que tambe es produiran contactes en atres organisacions europees que treballen en la mateixa finalitat, tots membres com l'Institut de la Alliance Européenne des Langues Régionales. Presentarém al public provençal i europeu el treball de Manuel Gimeno Juan titulat Une approche de l'histoire de la langue valencienne - Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana. Un llibre en versio francesa i valenciana en el que es mostra de manera didactica l'orige de la llengua valenciana, la seua evolucio i les situacions que ha travessat.

 

 

Portada de Une approche de l'histoire de la langue valencienne - Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana de Manuel Gimeno Juan

 
Dia internacional de la llengua materna. Comunicat de l'Academia Napolitana i de l'Iinstitut d'Estudis Valencians PDF Imprimir E-mail
Escrit per Administrador   
dimecres, 21 - febrer - 2018 15:32

Napols, 21 de febrer de 2018

 

Dia Internacional de la Llengua Materna: proteccio del Napolità

 

En ocasio del Dia Internacional de la Llengua Materna, l'Academia Napolitana per la Llengua i la Cultura Napolitana, presidida per Massimiliano Verde, colaborador de diversos proyectes internacionals de promocio de la llengua i la cultura Napolitana, oferix la seua colaboracio, per a la preservacio de la diversitat llingüistica i el plurillingüisme. En resposta als Objectius de Desenroll Sostenible, anima a la promocio, a traves del milenari i universal mensage humanista de la identitat cultural napolitana, a l'ensenyança i preservacio del seu patrimoni llingüistic que forma part integrant d'una herencia historica-cultural i artistica milenaria i internacional. De fet, en la proposta a la UNESCO d'insertar el Centro Historic de Napols en l'elenc dels bens de la humanitat la ICOMOS - Consell Internacional de Monuments y Llocs - destaca la proxima unicitat de Napols: la UNESCO li reconeix a eixa ciutat un valor universal excepcional que ha tingut una profunda influencia en molts llocs d'Europa i del mon. Eixe patrimoni cultural es patrimoni de tota la humanitat: http://whc.unesco.org/en/list/726. El patrimoni llingüistic de Napols es vehicul i part integrant del seu patrimoni cultural. L'idioma napolità per eixemple caracterisa i es el vehicul de la celebre canço o del teatre napolità (Petito, Viviani, De Simone, De Curtis-Toto i les families Di Maio, De Filippo, Scarpetta, Giuffré, etc.) de la historia del cine (Notari, De Sica, Troisi, etc.) - el conegut neorrealisme naixque en Napols - de la tradicio musical i gastronomica i ha influït en les seues expressions culturals materials i immaterials al patrimoni lligüistic italià (lo ultim ha segut "la appocundria" de Pino Daniele insertat en el diccionari de la llengua italiana de la Treccani). Tambe es la llengua de les tradicions culturals que pertanyen a l'art internacionalment apreciat del Pesebre Napolità que es transmitix de generacio en generacio dins (i no nomes) en el Centre Historic de la ciutat. El Comite Intergubernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, en ocasio del reconeiximent del "art del pizzaiuolo napolitano" (Decembre, 2017) utilisa una paraula que perteneix a l'idioma napolità i en el seu patrimoni llingüistic, es a dir: "pizzaiuolo" (pizzaiolo en italià) que se referix a un art i "know how" napolità, propia d'esta comunitat cultural, intimament relacionada i iniscindible de la ciutat de Napols com s'ha desenrollat tipicament en el curs del temps en eixa comunitat i com valor universal per a la Humanitat. Adecuadament la UNESCO referint-se als idiomes en perill escriu: Llengua napolitana (ISO 639-3 code(s) nap, Vitality: Vulnerable) o d'atra manera Sur italià (seguint les antigues fronteres, no nomes de la llengua, del Regne de les Dos Sicilies sense Sicilia, que te el seu propi idioma) cfr. www.unesco.org/languages-atlas/index.php. En Italia este patrimoni llingüistic (i per aixo cultural) està en perill perque molt a sovint es tractat i vehiculat pels mijos de comunicacio nacionals, com qui el parla d'una manera baixa i en molta degradacio i no s'ensenya, es a dir, es tractat directament o en alusions, principalment com la llengua de la criminalitat i dels ignorants, analfabets o per lo manco d'ignorants simpatics, finalment d'una manera folklorista.

La representacio unica i unilateralment negativa de la realitat, cultural i llingüistica de Napols com a Sur d'Italia en general, produïda pels mass-media nacionals italians contribuïx a difondre entre els jovens i chiquets napolitans, sobretot perteneixent a situacions socials i culturals en risc, una subcultura que induïx a un perillos efecte domino en esta nova generacio a canviar cap a una manera violenta front a la forma de parlar napolitana.

Al chiquet napolità-parlant el sistema d'educacio i mediatic nacional italià se l'impon (com li ho impon al nucleu familiar) una educacio a la minusvaloracio respecte al seu idioma o accent, com algo que es te que perdre, algo "vulgar", degradant, ignorant. Naturalment aixo inclou perdre i minusvalorar tot lo que perteneix a l'autentica herencia cultural-llingüistica. Es llamentable si destaquem els dibuixos animats per als chiquets les quals (en el cas de les obres cinematografiques de l'exterior, traduïdes a l'italià) tenen una impronta negativa si tenen accent napolità, es presenten spots en personages en clar accent napolità en calitat de malfatans, estafadors, criminals, etc. S'alimenta d'esta manera una representacio i una identificacio discriminatoria en els chiquets i entre els chiquets italians en torn a una sancera comunitat cultural, geografica i social que podriem dir "antropologica" (en violacio tambe de la Declaracio dels Drets del Chiquet). El sistema de l'educacio en Italia no s'interessa en protegir este patrimoni. I esta situacio se reproduïx en l'exterior. D'esta manera va perdent-se una llengua mare de valor universal, una llengua romanç parlada en les seues moltes variacions a lo llarc de la part continental del sur d'Italia i per les comunitats d'orige napolità en el mon (napolitanofons), una llengua que te una documentacio escrita a lo llarc d'un mileni. Recordem en este sentit el Placito Capuano de 960 d. C. quan per primera vegada en Italia n'hi ha un us oficial de la llengua vernacula (Napolità), per raons juridiques en oposicio a la llengua llatina, la "Epistola" de Boccaccio, cosiderada com el primer text de la lliteratura dialectal en Italia, en prosa, escrita precisament en Napolità, el text en llengua napolitana de "Jesce Sole" del segle XIII, considerat el primer document de la canço napolitana. En la cort angevina i sobretot aragonesa, a on va ser reciproca la influencia cultural i artistica entre Napols i Valencia se produïxen documents oficials en Napolità i des d'el sigle XV s'evoluciona la lliteratura en llengua napolitana (De Rosa, Sannazaro). En Napolità està escrita l'obra lliteraria universal de G. Basile, "Lo Cunto de li Cunti" el primer i mes ilustre entre els llibres de contes que existixen en la civilisacio europea: el filosof Benedetto Croce el va definir com "el mes antic, el mes ric i el mes artistic de tots els contes de fades populars". Eixa obra anticipa noveles com la dels germans Grimm i Andersen (La gatta Cennerentola es a dir Cendrosa, Sol, Lluna i Talia, La Bella Dorment, etc.). En el segle XVIII, quan el Napolità es convertix tambe en llengua diplomatica, el sigle d'or de l'escola musical napolitana veu la llum, es apropiat utilisar esta expressio, en San Alfons Maria de Ligorio, "Quanno nascette Ninno" (Quan naixque el Jesuset o You comes down from the stars, en angles, 1754), una verdadera obra de "evangelisacio" en llengua napolitana que es universalment coneguda i cantada e intimament conectades a la maravellosa tradicio popular del pesebre napolità (la llengua napolitana servix com a vehicul d'eixa comunitat cultural).

Entre els sigles XIX i XX n'hi ha una difusio internacional de la llengua napolitana per la gran emigracio dels napolitans despres de l'any 1861, en el triumfo de la canço napolitana classica gracies als autors i poetes com Salvatore di Giacomo (Era de Maggio, A. Marechiaro), Vincenzo Russo (I 'Te Vurria Vasà), Ferdinando Russo ('O surdato 'e Gaeta, poema napolitano), Giovanni Capurro i Eduardo Di Capua (autors de la famosa 'O sole mio, cantada per tots els grans artistes i el mes gran tenor de tots els temps, Enrico Caruso) i toda la epopeya d'este genero musical, en llengua napolitana fins a Gilda Mignonette, Bruni, Trevi, Carosone, La Nova Companyia de Canto Popular, D'Angelo, Avitabile, etc.

El treball de l'Academia Napolitana, en cooperacio, entre atres, de l'Institut d'Estudis Valencians, te com a objectiu la proteccio de les minories culturals i llingüistiques per mig de cursos de llengua a nivell europeu (CEFR) reconeguts per la Ciutat de Napols, proyectes socials i didactics, exposicions documentals i conferencies. Totes estes iniciatives estan encaminades en favor de la odo-toponomastica indigena de la ciutat de Napols i en la salvaguarda d'este unic i ric patrimoni maltractac i no tutelat.

 

Massimiliano Verde, Presidente de l'Academia Napolitana

 
Fira de Nadal del llibre valencià PDF Imprimir E-mail
Escrit per prensa   
dimecres, 27 - decembre - 2017 12:09

Els dies 27,28 i 29 de decembre es celebra la Fira de Nadal que ¡no te pots perdre! DIMECRES 27 i DIJOUS 28 de 17:30 a 21h i DIVENDRES 29 de 11 a 14 i de 17:30 a 21h en la seu del GAV del C/Julián Peña, 3 de Valencia Cap i Casal.

Este Nadal el Grup d'Accio Valencianista, junt a les seues Joventuts i l'Insitut d'Estudis Valencians volem oferir-vos uns dies de germanor, valenciania i sentir nadalenc, en la Fira de Nadal del Llibre Valencià. Per aixo hem convidat a les principals editorials valencianistes: L'Oronella, Mosseguello, Gom Llibres, i a l'Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana, oferint-vos la millor oferta de llibres valencians.L'oferta de llibres anirà des de les ultimes novetats editorials a llibres de segona ma mes dificils de trobar, noveles, traduccions al valencià de grans obres, ensajos d'historia o llengua, llibres infantils... i molt mes. Ademes, tenim moltes activitats preparades per a que pugau fruir d'una amplia programacio cultural en els tres dies que durarà la Fira. A banda de la visita al Belem Artesanal del GAV, i d'activitats infantils basiques durant tot el temps que dure la Fira, estes son les activitats especials que vos hem preparat:

 

Llegir mes...
 
La Real Senyera, bandera dels valencians PDF Imprimir E-mail
Escrit per Prensa   
divendres, 15 - decembre - 2017 14:10

La Real Senyera, bandera dels valencians es el tema sobre el que versarà la conferencia que clausura el Modul A del IV Curs de Cultura Valenciana de l'Institut d'Estudis Valencians. Dita conferencia anirà a carrec d'en Antoni Atienza, Llicenciat en Geografia i Historia per l'Universitat de Valencia-Estudi General i professor d'Historia en l'Institut de IES Comarcal.

La conferencia tindra lloc el proxim dilluns 18 de decembre a les 19:30 hores en la Seu del GAV (carrer Julian Peña, 3 de Valencia ciutat) i està oberta al public en general.

 

Real SenyeraAntoni Atienza Peñarroja

 

Llegir mes...
 
Tots el dies 9. Roc Chabàs PDF Imprimir E-mail
Escrit per Administrador   
dimecres, 13 - decembre - 2017 15:52

Estimats simpatisants,

L'Institut d'Estudis Valencians, en colaboracio de Convencio Valencianista i el Rogle Constanti Llombart, repren la ya classica i amena activitat que titulem "Tots els dies 9". En esta ocasio la dedicarém a l'archiver de la catedral de Valencia i historiador Roc Chabàs i Llorens. La cita tindra lloc el proxim dia 16 de decembre, dissabte. Començarém el programa a les 10:00h en la plaça dels Crespins, junt a la casa a on vixque l'autor alacanti. Des d'aci nos traslladarém a la Catedral de Valencia, a la porta dels Ferros (plaça de la Reina), per a iniciar sobre les 10:30h una visita a l'interior del temple i al Museu Catedralici (el preu de l'entrada es de 5 €).

 

L'archiver alacanti Roc Chabàs (1844-1912) i portada d'una de les seues obres, Historia de la ciudad de Denia (1874)

 

Per ad esta ocasio nos acompanyarà, com en atres ocasions, un especialiste que en els seus comentaris complementarà l'informacio constructiva i artistica de la Seu Valentina.

En qualsevol cas, preguem puntualitat als assistents i seria recomanable confirmar l'assistencia puix el numero d'integrants del grup per a la visita no pot excedir de 30 persones. Podeu confirmar la vostra participacio enviant un correu electronic a Esta direccio electronica està protegida contra spam bots. Necessita activar JavaScript per a visualisar-la

 

 

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proxim > Final >>

Plana 1 de 15