L’Institut propon al pare Fullana per a l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana

En motiu del 150 aniversari del seu naiximent, l’Institut d’Estudis Valencians ha dirigit un escrit a la Taula de les Corts Valencianes per a propondre al pare Fullana Mira com a candidat per a obtindre l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana en motiu del 150 aniversari del seu naximent. Lluïs Fullana Mira (Benimarfull 1871- Madrid 1948) fon un gramatic, erudit i religios, considerat el mes gran estudios de la lengua valenciana de la primera part del s. XX.

La Llonja, 25 anys de Patrimoni de l'Humanitat

La construccio de la Llonja s'inicià en 1482, en un context historic de gran esplendor cultural i economic per al Regne de Valencia que en el S.XV coneix el seu “Sigle d'Or”. La Llonja dels mercaders se construix en l'exterior de lo que havia segut la muralla musulmana, junt a la coneguda com a Llonja de l'Oli, que se trobava en la Plaça del Doctor Collado i que ya no tenia les dimensions ni esplendor suficients per a l'importancia comercial internacional que havia desenrollat Valencia, per aixo foren els propis comerciants valencians els que encomanaren i pagaren la construccio d'est edifici tan luxos.

Sala de contractacio
Escala d'ull obert
Valencià

Estil i gramatica en el discurs dels mijos de comunicacio

La Seccio de Llengua i Lliteratura de l'Institut d'Estudis Valencians publica el treball del seu membre Antoni Fontelles i Fontestad. Este treball, en el titul de Estil i gramatica en el discurs dels mijos de comunicacio, es un complet tractat monografic sobre l'us de la llengua valenciana en els mijos de comunicacio.

Valencià

Pagines