Claim for the reopening of the Canfranc-Oloron line

This Sunday, July 14, the protest actions of the reopening of the Canfranc-Oloron railway line are celebrated. From the Institute of Valencian Studies we support this claim because the Valencians would give us a quick connection with Europe. We join the denunciation for the disinterest that every government of the Central State Administration has had in this infrastructure and its lack of investment.

"El tercerviisme en la Valencia contemporanea" per Sandra Ombuena

El proxim dijous 20 de juny tindra lloc l'ultima acitivitat del Curs de Cultura Valenciana 2018-2019, en esta ocasio l'historiadora Sandra Ombuena abordarà el tema "El tercerviisme en la Valencia contemporanea".  Esta tematica ha segut poc tractada per el valencianisme, es necessari fer una reflexio sobre este fenomen. ¿Per que surgix? ¿En quins objectius? ¿La seua aparicio es casual?

Com sempre la cita sera a les 18:30 en la seu del GAV en el carrer Julià Penya nº 3 de Valencia.

 

"La llengua valenciana en el sigle XIII: caracterisacio a traves dels documents coetaneus" per Miquel A. Lledó

Este dijous, 6 de juny, tindra lloc la tercera conferencia del modul C del Curs de Cultura Valenciana, en esta ocasio Miquel A. Lledó parlara sobre "La llengua valenciana en el sigle XIII: caracterisacio a traves dels documents coetaneus". El ponent abordara la caracterisacio de la llengua valenciana en un epoca tan primerenca com el sigle XIII.

Com sempre l'activitas sera a les 18:30 en la seu del GAV en el carrer Julià Peña, 3 de Valencia, i l'entrada es lliure.

"El valencianisme: orige, desenroll i actualitat" per Jesualt Masià i F. J. Mir

Este dijous, 23 de maig, tindra lloc la segon conferencia del modul C del Curs de Cultura Valenciana, en esta ocasio Jesualt Masià i F. J. Mir parlaran sobre "El valencianisme: orige, desenroll i actualitat". Es fara un repas al valencianisme del s. XX i a la situacio actual del valencianisme. Segur que els dos ponents no deixen a ningu indiferent. El valencianisme esta en un punt en el que necessita reflexio per a marcar estrategies que el convertixquen en transversal dins de la societat valenciana.

"Valencian language: Genuineism and self-hatred" by Antoni Fontelles

In the first lecture of Module C of the Valencian Culture Course, the researcher Toni Fontelles will tackle a very topical topic in the field of the Valencian language: Genuineism and self-hatred.

The conference will take place this Thursday, May 9 at 6:30 p.m. at the GAV headquarters, at Calle Julián Peña, 3 de Valencia.

Announcement of the Lluïs Alcanyis and Manuela Solis Claràs awards

The Institute of Valencian Studies announces the announcement of two new prizes within the Valencian cultural world: the Lluïs Alcanyis Research Prize and the Manuela Soiís Claras Creation Prize.

These awards want to be a tribute to those leading figures of Valencian history, promote research and creation in the Valencian language.

Using the uppercase and lowercase letters in the Valencian language

The Language and Literature Section of the Institute of Valencian Studies publishes the work of its member Antoni Fontelles Fontestad. This work, entitled L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana, is a linguistic study that deals with how Valencians should use uppercase and lowercase letters in the Valencian language.

In the publications section, the complete work is available for anyone interested in making inquiries and a paper summary has also been published. The paper edition is intended to be a quick reference file for the most common questions.

 

English

Pages