Anunci dels premis Lluïs Alcanyis i Manuela Solis Claràs

L’Institut d’Estudis Valencians anuncia la convocatoria de dos nous premis dins del mon cultural valencià: el Premi d’investigacio Lluïs Alcanyis i el Premi de creacio Manuela Solis Claràs.

Estos premis volen homenajar ad estes figures senyeres de l’historia valenciana, promoure l’invesigacio i la creacio en llengua valenciana.

Lluïs Alcanyis (Xativa 1440 - Valencia 1510) fon un mege i poeta valencià, la seua familia era judeua conversa, ocupà la primera catedra de medicina de l’Universitat de Valencia i publicà l’obra «Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia» en indicacions per a previndre i curar la pesta.

Manuela Solis (Valencia 1862 - 1910) fon una ginecologa valenciana, la primera universitaria valenciana i la primera dona que obtingue la llicenciatura en medicina en l’Universitat de Valencia.

Proximament es publicaran les bases d'abdos premis que tindran un ample periodo de presentacio. Abdos premis seran otorgats en juny de 2020.

Tipo activitat: 
Valencià