Revista de Filologia Valenciana Nº8

Nº pagines: 
220

Revista. Articuls.

  • El sistema fonologic de la llengua valenciana. Josep Boronat Gisbert
  • Utilitat i utilisacio de l'antroponimia: unes reflexions en veu alta. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • Fragments de la biblia valenciana en els interrogatoris de Daniel Vives. Joan Costa Catala
  • Origens de la recuperacio idiomatica a través d'una lliteratura de circumstancies. Gonzalo García-Aguayo
  • Els noms dels gremis de Valencia i algunes notes entorn a la seua activitat professional en el periodo foral. Vicente Graullera Sanz
  • Reflexions per a una modernisacio de l'ortografia de la llengua valenciana. Chimo Lanuza Ortuño
  • La lliteratura valenciana. Francesc Almela i Vives
  • Poble, cultura i llengua. Julián San Valero Aparisi
Preu: 
15,00 €
Idioma: