Revista de Filologia Valenciana Nº4

Nº pagines: 
180

Revista. Articuls.

  • Medicina i sanitat a través de les poesies d'Ausias March. María Luisa Cabanes Catalá
  • L'obra d'Ausias March en la biblioteca universitaria de Saragossa. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • Full d'una biblia manuscrita valenciana. Joan Costa Catala
  • Fonetica verbal del valencià. Josep Maria Guinot i Galan
  • "Marinyen" i el sufix toponimic "-en(t)" de terres valencianes. Abelardo Herrero Alonso
  • Les llengües de Valencia. Chimo Lanuza Ortuño
  • ¿Per que les minories tenen dret a un tractament diferencial de l'educacio i quin sentit te aço en els contexts multiculturals?. Salvador Peiró-i-Gregori
  • La llealtat de Valencia a la corona davant la successio de Joan I. Francisco A. Roca Traver
Preu: 
15,00 €
Idioma: