Botiga

El conflicte identitari. La deconstruccio del valencianisme

Autor: 
Jesualt Masià i Alamar
Nº pagines: 
310

Premi INEV 2021 d'investigacio Lluïs Alcanyis.

"En este segon volum l'autor completa el treball i ho fa analisant el periodo de temps que va des dels anys noranta -segle XX- fins a l'actualitat. Tracte temes tan sugerents com l'influencia de les minories dissidents en un context dominat per l'espanyolisme i el pancatalanisme, la complicitat d'alguns valencianistes en la creacio de la AVLl i el simbolisme de les Normes d'El Puig. Analisa en detall l'inconsistencia d'un sector del valencianisme. Tambe descriu el cami que hauria de dur ad este moviment a influir en la societat. Sense dubte, una segona part tan interessant com la primera."

Manuel Gimeno i Juan

 

"L'autor detalla i nos informa del necessari comportament de les minories per a influir (es el nostre cas i la nostra pretensio). Narra una part de l'historia contemporanea del valencianisme (creacio de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i lo que denomina guerra civil en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana). Al final nos advertix de que si no canviem repetirém l'historia, pero ara com una farsa."

Antoni Fontelles i Fontestad.

Preu: 
20,00 €
Idioma: 

Dotze mesos: refrans, vida, cultura.

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad
Nº pagines: 
156

Lo cert es que entrar en el mon de les paremies supon adinsar-se en l'anima d'un poble; els refrans d'este volum ya nos permeten apreciar cóm els valencians han vixcut pendents de les labors agricoles, cóm d'important era la metereologia, cóm la vida s'organisava al ritme del santoral... Els refrans nos obrin una finestra des de la que contemplar la forma de ser, de sentir, de pensar i de viure dels valencians que nos han precedit.

Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Uns atres plans

Autor: 
Josep M. Martinez i Molla
Nº pagines: 
232

Va haver un temps en que per a molts jovens encarar la vida començava una volta acabat el servici militar, ya que durant molts anys era obligatori.
En ganes de mampendre el cami cap al seu futur, tractant de fer realitat molts dels seus somis, Joan torna a casa, per a iniciar una nova etapa de la seua vida.
Sense un proyecte definit de per a on començar estos nous proposits, es la vida la que el sorpren, com mai haguera imaginat...
Una novela curta que parla de la joventut, a on la diversio se fundix en el madurar a passos de jagant.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

El conflicte identitari. Valencianisme i catalanisme des de principis del S.XX fins a la democracia

Autor: 
Jesualt Masià i Alamar
Nº pagines: 
416

Premi INEV 2020 d'investigacio Lluïs Alcanyis.

"Important treball d'investigacio i de revisio documental d'una etapa prou desconeguda del valencianisme. Trobarém moltes figures, relacions, events, des de principis del sigle XX fins al 1960 aproximadament. Es una obra imprescindible per a saber quí era quí en aquells inicis del debat identitari que, per desgracia, es reedita periodicament".

Antoni Fontelles i Fontestad.

"L'autor aborda una tematica compromesa com es el conflicte identitari valencià, contant-nos realitats d'una epoca prou desconeguda, i ho fa en valentia, en atreviment, dient les coses clares i tirant ma d'una documentacio abundantissima. Coneixerem fets ocorreguts en la posguerra, que a la fi resultarien determinants, en els que estigueren involucrats valencians tan coneguts com Salvador, Adlert, Casp, Sanchis o Fuster. Revelador es tambe el capitul en el que posa en evidencia la permissivitat o connivencia del franquisme en el pancatalanisme. Tracta els efectes nocius del proces de castellanisacio i l'erratic cami pel que discorre l'actual valencianisme. Un llibre -en la seua primera part- en el que l'autor reivindica l'identitat del nostre poble i la fidelitat a la nostra terra, fent entrar la llum a on el catalanisme expansioniste i els falsos valencianistes havien fet possible que, durant molts anys, nomes hi haguera foscor. En resum, una obra molt interessant que no deixarà indiferent a ningu".

Manuel Gimeno i Juan

Preu: 
20,00 €
Idioma: 

A les portes d'Ucro

Autor: 
Vicent Josep Escuder i Bisbal
Nº pagines: 
150

Premi INEV 2020 de creacio Manuela Solis i Claràs.

Qui li anava a dir a Delia que l'obstinacio del seu marit Alfeu conseguiria fer-la viajar a l'atra punta del mon. Es boqueta nit, als peus del Bowles l'unic amagatall per a fer front al fret es una menuda tenda iglu. Mentres, fora tot es neu, per totes bandes.

Arrere queden dies mes calorosos, vesprades passejant per Valencia o regirant per la polsosa andana de Lo Rat Penat. Es alli a on els esperava el desti amagat dins d'uns caixons oblidats que duen el nom de Jacint Labaila.

Alguna vegada pots haver pensat qué faries si descobrires una pista entre la correspondencia mantinguda per dos grans lletrats a finals del sigle XX. Pero d'ahi a ficar-lo en practica hi ha un mon. I varies civilisacions, ¡creu-me!

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

La conjugacio verbal valenciana

Autor: 
Miquel Castellano i Arolas
Nº pagines: 
160

Diccionari de verps en llengua valenciana [en + de 6.000 verps conjugats]

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Micalet, el pastoret

Autor: 
Mª Carme Fuster i Orti
Nº pagines: 
40

Nos trobem, grans i menuts, davant d'una encantadora historia, l'accio de la qual es desenrolla en un tradicional poblet del secà, alla a on les montanyes valencianes acaronen els nuvols que suren penjants d'un blau cel que albiren els ulls d'un chiquet chicotet mentres ensomia en descobrir i en viure, pot ser algun dia encara llunta, una experiencia ilusionant, La narracio, pleneta de l'inocencia dels mes menuts, discorrerà entre desijos i gojos, entre l'alegria compartida i l'enchis interior per a, al remat, ¿tindre o no la solucio esperada?

Preu: 
5,00 €
Idioma: 

Les gotes

Autor: 
Ampar Navarro i Cuesta
Nº pagines: 
40

Des d'un plantejament en el que les gotetes d'aigua son les protagonistes de la propia historia, una chiqueta pot escoltar els diferents sentirs en els que cada una d'elles viu el seu discorrer pels diferents estats als quals la seua composicio les du. El classic tema del cicle de l'aigua es tracta des de l'inocencia i la simpatia de la visio infantil de tots aquells fenomens naturals que suponen per als mes menuts tot un descobriment que no deixa mai de sorprendre'ls.

Preu: 
5,00 €
Idioma: 

El gran formage

Autor: 
Cristina Cerdà i Torres
Nº pagines: 
40

Dins d'esta simpatica narracio, ambientada en un chicotet poblet de l'interior, l'autora nos fa particips d'una imaginativa historia a on la solidaritat es la protagonista. Poquet a poquet seguirem les peripecies de l'obra artesana del formager de la poblacio: un grandissim formage, de dimensions immensurables, que no es pot tallar ni trossejar, puix es faria malbe, i que ha de ser traslladat per les mestres a l'escola per a tast i gust dels menuts. La solucio, que vindra de la ma d'una chiqueta, no pot ser mes ingeniosa.

Preu: 
5,00 €
Idioma: 

Enkara

Autor: 
Chimo Lanuza i Ortuño
Nº pagines: 
96

Enkara, tercer llibre del viler Chimo Lanuza, des del trencall de maror de l'intimitat mes viva, a on couen farcits els sentiments i les esperances, els amors i les solituts, nos fa albirar, entre dos clarors, en el brollador refrescant i pur del seu llenguage, la claritat dels llamps que, com cada dia, venen a llaurar, l'anima propia.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Pagines