Botiga

Conquista i repartiment del Regne de Valencia

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
180

En esta nova aportacio, se nos presenta una sintesis de l'historiografia al voltant de la Conquista i Repartiment del Regne de Valencia.

Esta obra es fonamental per a tots aquells que vullguen coneixer en detall la gesta de Jaume I, expon les diferents teories que han intentat explicar la conquista Jaumina. Encara que l'autor defen i es reconeix particip d'una de les teories expostes, la seua honestitat intelectual li permet presentar sense distorsions ni prejuins totes les teories elaborades a lo llarc d'este apassionant debat historiografic, que ha ocupat gran part del passat sigle i que continua vigent hui en dia.

Tambe te la virtut de recuperar de nou per al gran public el treball i les investigacions de figures ya mitiques entre els valencians com son les d'Antonio Ubieto, Ambrosio Huici o Ampar Cabanes, que s'han intentat silenciar en alguns ambits i que es necessari reivindicar per la seua importancia en el conjunt d'estudis de l'historia de Valencia.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Els cavallers del Regne de Valencia

Nº pagines: 
240

Els archius valencians i la seua accessibilitat inaccessible ha impedit que tingam una visio conjunta de la nostra historia. En l'objectiu de fer accessible estes joyes historiques de l'historia valenciana obrim esta finestra que representa la Biblioteca Historica Valenciana.

Este primer numero està centrat en el mon dels cavallers.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Pagines