Publicacions / Publicaciones / Publications

Ensaig

Llengua i Lliteratura

Antoni Fontelles i Fontestad

Biografia

Historia i Etnografia
Historia i Etnografia
Historia i Etnografia

Sandra Ombuena i Benlloch

Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Historia i Etnografia
Historia i Etnografia

Felix Herraez

Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Llengua i Lliteratura
Llengua i Lliteratura
Llengua i Lliteratura

Tractat

Llengua i Lliteratura

Antoni Fontelles i Fontestad

Oratoria

Llengua i Lliteratura

Informe

Llengua i Lliteratura

Antoni Fontelles i Fontestad

Opuscul

Llengua i Lliteratura

Antoni Fontelles i Fontestad

Llengua i Lliteratura

Antoni Fontelles i Fontestad

Articul

Historia i Etnografia

Massimiliano​ ​Verde

Historia i Etnografia

Ferran Ribes i Blasco

Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Historia i Etnografia
Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Historia i Etnografia

Massimiliano​ ​Verde

Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Historia i Etnografia

Sandra Ombuena

Llengua i Lliteratura

J. Masia

Ciencia, Salut i Desenroll Sostenible
Historia i Etnografia

Pagines