Cresol Nº5

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº5:

ARTICULS

  • Origens de l'ensenyança del llati en la Valencia migeval. Josep Esteve i Forriol.
  • Sentit comu: dos casos paradigmatics. Chimo Lanuza i Ortuño.

ENTREVISTA

  • D. Josep Mª Guinot i Galan. Angels Redon.

CREACIO

  • Emocions del sentiment. Mª Josep Cosme.
  • Introspeccio. Francesc J. Baixauli i Carbonell.
  • Epistola infinta. Josep Ll. Garcia i Ferrada.
  • A viris virtus est nomen mutuata. Miquel Castellano i Arolas.
  • La bella i vella torre espioca. Josep Bea.

JOVENS ESCRITORS

  • L'Hereua de l'horror. Davit Benavent i Sendra.
Preu: 
8,00 €
Idioma: