Revista de Filologia Valenciana Nº6

Nº pagines: 
196

Revista. Articuls.

  • L'us de les abreviatures en la Vita Christi de Sor Isabel de Villena. María Luisa Cabanes Catalá
  • Algunes expressions de la conflictividad veïnal en l'Alfara del segle XVII. Enric Chiralt Bailach
  • Aproximacio a l'identificacio de les expressions llatines de la Vita Christi, II. Josep Esteve Forriol
  • L'Ausias March llati de Vicent Mariner editat per M. A. Coronel Ramos. Ismael Roca Meliá
  • Jaume Roig: vitivinicultor i proveïdor de la taula real. Jesús Villalmanzo Cameno
  • Evolucio del verp en la llengua valenciana. Lluïs Fullana i Mira
  • Recepcio com a academic del R. P. Lluïs Fullana i Mira. José Alemany Bolufer
Preu: 
15,00 €
Idioma: