Agricultura, vida i alimentacio en l'Horta de Valencia durant la Baixa Edat Mija i l'Edat Moderna-El Senyoriu d'Alfara del Patriarca

Autor: 
Enric Chiralt i Bailach
Nº pagines: 
750

La proposta d'Enric Chiralt de mostrar-nos els reics i variats matisos de la quotidianitat pot resultar al mateix temps que una valuosa font de coneiximent, un sincer i profunt homenage a tots aquells que ens han precedit, conformant en la seua existencia, les seues costums i formes de vida, el patrimoni cultural que ens es propi.

A traves de les pagines d'este llibre se'ns presenta un recorregut historic que arranca en el segle XV, epoca de transit entre l'Edat Mija i el Renaiximent, lo qual comporta un canvi de valors culturals i socials importants que podrem reconeixer en l'evolucio que sofrix la poblacio de la comunitat rural d'Alfara del Patriarca.

Preu: 
15,00 €
Idioma: