valencià

Valencià

¿Cóm (mos) escriuen l'historia?

El valencianisme havia contat una part de l'historia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pero faltava la versio de l'atra banda, narrada en Operacio AVL, una cronica basada en fonts privilegiades, d'acort en els intervinents i en les veus principals.

L'inquietut personal de matisar el discurs oficial es la base d'este llibre controversial. Es fa necessaria la contraargumentacio per a evitar que el silenci consolide un relat que conté molta informacio i tambe inclou molta desinformacio.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Vida i fets del cavaller Huc de Moncada

En el present treball, l'escritor Enric Calvo, nos presenta la vida del cavaller Huc de Moncada, naixcut en el Regne de Valencia en la localitat de Chiva en 1478, fon fill de Pere de Moncada Senyor d'Aytona, baró de Chiva i de Vilamarchant. Fon donzell en la cort del rei Ferrando d'Arago, quel nomenà cavaller de l'Orde Militar Hospitalaria de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta.

Valencià
Seccio: 

Historia i Etnografia

Valencià

Llegendes Valencianes

La cultura popular valenciana s'ha expresat tradicionalment a través de les llegendes. De tots els pobles d'Occident, potser que el valencià tinga una de les tradicions mes riques en esta forma de lliteratura popular. Era costum en les llargues nits d'hivern, que els yayos se les contaren als nets, com si foren una pelicula. La llegenda dels bous fantasmals d'Aigües, els amors impossibles de Tariq i Alba, el jagant Roldan o la cova de les calaveres. Un mon d'antics tesors. Paraules magiques, que amaguen profunts secrets de l'univers.

Valencià
Seccio: 

Historia i Etnografia

Valencià

Breus contes d'abans de la Ciencia

Els contes d'abans de la Ciencia es un recull d'histories en un plantejament original que presenta un univers en el que els llops encara no tenien tan mala fama com ara, eren bons i savis i tots els atres animals buscaven el seu consell, en el que un lleo pot quedar prendat d'una gasela o a on un hipopotam, en tot el seu pes, aspira a ser un gran ballari.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

La balada de Max

Max es un gat que viu en una ciutat portuaria del Mediterraneu, es un galliponter i preferix viure aventures en els carrers descobrint el mon i fent noves amistats que viure en la seguritat d'una llar humana. Max enchisarà a menuts i majors en les seues aventures i tambe en el seu talent com artiste.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines