Cresol Nº13

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº13:

ARTICULS

  • La Biblia valenciana de Dom Bonifaci Ferrer. Josep Alminyana i Valles.
  • Humanistes valencians dels segle XVI: filosofs i retorics. Miquel Llop i Catala.

CREACIO LLITERARIA

  • Cendra viva. Enric Calvo i Dolz.
  • Poemes de yo i ningu. Josep Esteve Rico i Sogorb.
  • Recordat cel. Eduart Boix i Lopez.
  • Coses de ties. Robert Albert i Monedero.

JOVENS ESCRITORS

  • Alquimia. Batiste Lanuza i Vives.
Preu: 
8,00 €
Idioma: