Revista de Filologia Valenciana Nº10

Nº pagines: 
238

Revista. Articuls.

  • L'ampliacio europea: qüestio llingüistica. Sofia Arguís Molina
  • L'obra nova de la parroquia de Sant Nicolau en el llibre de fabrica de Jaume Roig. Maria de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • El proces d'alfabetisació en la societat rural valenciana dels segles XVI i XVII. Enric Chiralt Bailach
  • Els ultims notaris del Regne de Valencia. Vicente Graullera Sanz
  • En torn a l'hidronim Xuquer. Abelardo Herrero Alonso
  • Una experiencia de billingüisme educatiu: Valencia 1982-2002. Maria Angels Redon i Diaz
  • Estudi morfosintactic del llenguaje de Sor Isabel de Villena. Josep Alminyana Vallés
  • Valencia, fundacio romana: (noves aportacions). Josep Esteve Forriol
Preu: 
15,00 €
Idioma: