Viage de Valencia

Autor: 
Antoni Ponz i Piquer
Nº pagines: 
224

Des del capdamunt de les Cabreres, o Cabrelles, es presenta un objecte, el mes delicios que es puga pensar, i es tota l'horta de Valencia, descobrint-se tambe els monts de Denia i Xativa, la cordillera de Morverdre i mes alla, que sera la distancia de prop de cent llegües. Com la ciutat de Valencia està tan acompanyada de lloes en les seues inmediacions i de moltes cases de camp entre ells, les quals es diuen alqueries, no poguent-se distinguir massa be des d'esta distancia les seues divisions, tot aço pareix una ciutat, que si aixina fora, no hi hauria una atra igual en el mon. La verdor d'aquell dilatat pla, sembrat d'una multitiut de pobles, fan preciosa contraposicio en la mar, i tot contribuix a formar una vista que mai imaginaren els poetes.

Preu: 
15,00 €
Idioma: