Els Països catalans. Entre l'entelequia i la materialisacio

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad

Premi INEV 2022 d'investigacio Lluïs Alcanyis.

Els Països Catalans son un estatut ontologic mutable i evanescent perque igual pertanyen al mon real com al mon de l'ilusio; per a uns son un fet, mentres que per a uns atres son una utopia.

Qualsevol teoria cientifica, sistema d'idees (ideologia) o proyecte te contradiccions o insuficiencies pero no passa res si son d'importancia menor; en este cas considere que estem davant d'incompatibilitats epistemiques, que nomes son digeribles o soportables per una ciencia ideologica, com a resultat d'un paradigma hegemonic immune als contraeixemples, a les anomalies o a les critiques.

Preu: 
16,00 €
Idioma: