Cresol Nº3

Nº pagines: 
118

Revista Cresol Nº3:

IV JORNADES

  • Introduccio. Vicent R. Calatayud i Tortosa.
  • La lliteratura valenciana de la decadencia. Alfons Vila i Moreno.
  • Una ullada al sigle XV valencià des del mon dels escritors. Mª Jesus Cover i Torralba.
  • Una visio de la narrativa valenciana migeval. Sigles XIII i XIV. Josep Vicent Gomez i Bayarri.

JOVENS ESCRITORS

  • Poemes recitats. Primavera'95
Preu: 
8,00 €
Idioma: