El comportament social de Dictyostelium discoideum

Els sers humans han utilisat l'agricultura com un mig de vida que ha permes el seu desenroll fins als nostres dies. Atres animals com els caragols marins, les formigues, les termites i els escarabats tambe practiquen esta activitat per mig de la dispersio, la sembra i el cultiu de propaguls.

 

 

Image 1. L'ameba Dictyostelium discoideum

 

Lo que no es coneixia, i representa un gran descobriment, es que els microorganismes que consideravem en comportament simple, ara pareix que no siga aixina.


Es manifesten conductes que per la seua complexitat associavem als animals superiors. Per eixemple s'ha descobert que es habitual en ells la cooperacio, la comunicacio, el reconeiximent i diversos tipos de simbiosis.

Segons els estudis apareguts en la revista cientifica Nature, l'ameba Dictyostelium discoideum (Image 1) du a cap una agricultura primitiva consistent en la dispersio i la recoleccio de la collilta.

Al voltant de la tercera part dels clons de l'ameba d'orige silvestre es dedica a la cria de bacteries. Com si es tractara d'un professional del camp que planifica les seues activitats, s'evidencia que en lloc de consumir totes les bacteries que troben en la seua parcela, en un moment determinat deixen d'alimentar-se i les incorporen als seus cossos de fructificacio, a on fertilisen. Despres, realisen la sembra en una nova parcela. Esta practica es una ventaja en el cas de que no existixquen aliments en les zones a on es desplace.

Segons la biologa evolutiva i autora principal del treball, Debra A. Brock, "en el cas de no tindre una font d'alimentacio apropiada posseir l'habilitat de cultivar lo que t'agrada es una manera de creixer per si mateixa".

Valencià
Genero divulgatiu: