Botiga

Cresol Nº12

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº12:

ARTICULS

 • La predicacio en temps de Sant Vicent Ferrer. Vito Tomas Gomez i Garcia.
 • La valenciania i carisma apostolic en la personalitat de Sant Vicent Ferrer. Llorenç Galmes i Mas.

CREACIO LLITERARIA

 • No se quants sols. Maria L. Daroz.
 • Significacio dels Maulets i els Botiflers. Josep Manuel Matas i Garcia.
 • Quatre contes curts. Just Llorca i Llopis.
 • La passio dels Deus. Desamparats Traver i Peris.

JOVENS ESCRITORS

 • Recorts del futur. Felicitat Balbastre i Vila.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº11

Nº pagines: 
108

Revista Cresol Nº11:

ARTICULS

 • Nacionalisme: ¿Una opcio valenciana? Rafael Medina i Ferrandis.
 • Ortografia de l'aragones oriental. F.A.C.A.O.

CREACIO LLITERARIA

 • La soletat i atres poemes. Sonia Alapont.
 • Retalls poetics. Voro Vendrell i Matoses.
 • La sal del mar. Moises E. Climent i Bort
 • Un ramellet d'herbes. Manuel J. Ibañez i Ferriol

JOVENS ESCRITORS

 • Relats. Josep R. Rubio i Iborra.

 

 

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº10

Nº pagines: 
80

Revista Cresol Nº10:

ARTICULS

 • Situacio sociollinguistica en l'Arago oriental. Hector Castro i Ariño.
 • Ortografia de la llengua valenciana: revisions normatives. Miquel Castellano i Arolas.

CREACIO LLITERARIA

 • Objectivitat. Felicitat Balbastre i Vila.
 • Cara a cara. Llorenç de Saixo i Rosello.
 • Majoria d'edat. Desamparats Martinez.
 • ¡Bon dia, amics! Miquel Castellano i Arolas.

JOVENS ESCRITORS

 • Vicent. Joan Carles Prosper i Moret.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº9

Nº pagines: 
136

Revista Cresol Nº9:

ARTICULS

 • Marques de pedrapiquer en l'escala del Micalet de la Seu de Valencia. Ernest Barrera i Sanchez.
 • Un "Patois" que li diuen valencià. Chimo Lanuza i Ortuño.

CULTURA TRADICIONAL

 • Recorts d'una excursio en carro. Paquita Catala i Mir.
 • Una cata en la cultura de transmissio oral d'un poble de l'Horta de Valencia. Voro Gomez i Rizo.

JOVENS ESCRITORS

 • Un piano per a Riublau. Zeit Bru i Sanç.
Preu: 
8,00 €

Cresol Nº8

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº8:

ARTICULS

 • El conjunt occitano-romanic: implicacions socials, politiques i culturals. Antoni Fontelles i Fontestad.
 • De confraries i germandats. Consuelo Cortell i Pardo, i Abelardo Herrero i Alonso.

CREACIO

 • Relacio de la visita a Valencia del Papa Joan Pau II. Gonçal Girones i Guillem
 • Clam poetic. Josep Cuenca i Colomer.
 • Poetica. Sony Grau i Carbonell.
 • Sempre viuras sense temps en els nostres silencis. Paqui Penella i Almarche.
 • A Crist en creu clavat. Lluïs Alcon i Edo.
 • La mirada. Rafael Miravalls i Cuevas.

JOVENS ESCRITORS

 • L'any que moriren els reixos. Marta la Llebre.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº7

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº7:

ARTICULS

 • Traduir a Vives: elogi critic de L. Riber. Francisco Calero i Calero.
 • El Valencià: font d'unio i de divisio. Cristina Tarazona i Marin.

DOSSIER

 • Discurs de clausura dels cursos. Antoni Fontelles i Fontestad,
 • Informe sobre la qüestio llingüistica valenciana per al C.V.C. Lo Rat Penat.
 • Declaracio de prinicipis. Real Academia de Cultura Valenciana.
 • Manifest sobre el Dictament del C.V.C. Lo Rat Penat.
 • Dictamen sobre qüestions llingüistiques. Consell de Cultura Valenciana.
 • Vot particular. Leopoldo Penyarroja i Torrejon.
 • Vot particular. Josep Boronat i Gisbert.
 • Manifest. Lo Rat Penat.

JOVENS ESCRITORS

 • Vida accidental. Batiste Lanuza i Vives.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº6

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº6:

ARTICULS

 • El sistema verbal de l'idioma valencià. Vicent Perez i Soler.
 • Els valencians: una introduccio. Juli Moreno i Moreno.

CREACIO

 • Dos poemes. Mª Josep Pons i Viu.
 • Sendes. Joan Antoni Alapont i Perez.
 • Versos. Josep Puchades i Segarra.
 • Purnes blanques. Marivi Ferrandis i Olmos.
 • Poematia (fragments). Just Llorca i Llopis.
 • Carta a un intolerant (des de la llengua valenciana). Emili Ridocci i Miquel.

JOVENS ESCRITORS

 • Narrativa breu. Voro Vendrell i Matoses.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº5

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº5:

ARTICULS

 • Origens de l'ensenyança del llati en la Valencia migeval. Josep Esteve i Forriol.
 • Sentit comu: dos casos paradigmatics. Chimo Lanuza i Ortuño.

ENTREVISTA

 • D. Josep Mª Guinot i Galan. Angels Redon.

CREACIO

 • Emocions del sentiment. Mª Josep Cosme.
 • Introspeccio. Francesc J. Baixauli i Carbonell.
 • Epistola infinta. Josep Ll. Garcia i Ferrada.
 • A viris virtus est nomen mutuata. Miquel Castellano i Arolas.
 • La bella i vella torre espioca. Josep Bea.

JOVENS ESCRITORS

 • L'Hereua de l'horror. Davit Benavent i Sendra.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº4

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº4:

ARTICULS

 • Algunes consideracions a la traduccio anglesa del Tirant Lo Blanch. Stella Maris Perez i Rodriguez.
 • Influencia social dels grups minoritaris. Jesualdo Massià i Alamar.

CULTURA TRADICIONAL

 • Coples i rondalles d'Alfarp. Dolors Hernandez i Chirivella.
 • La raboseta i el llop. Ampar Miralles i Fuster.
 • El cultiu de l'arros en Pinedo. Monica Crespo i Olmos.

JOVENS ESCRITORS

 • Vert i Vida: El repte dels setze i Marc el rebel. Josep Puchades i Vicent.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº3

Nº pagines: 
118

Revista Cresol Nº3:

IV JORNADES

 • Introduccio. Vicent R. Calatayud i Tortosa.
 • La lliteratura valenciana de la decadencia. Alfons Vila i Moreno.
 • Una ullada al sigle XV valencià des del mon dels escritors. Mª Jesus Cover i Torralba.
 • Una visio de la narrativa valenciana migeval. Sigles XIII i XIV. Josep Vicent Gomez i Bayarri.

JOVENS ESCRITORS

 • Poemes recitats. Primavera'95
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Pagines