Centenari del naiximent d'Antonia Vila Ferri

Antonia Vila va naixer en Onil el 14 de novembre de 1921, cumplint-se enguany el centenari del seu naiximent. Fon una gran valencianista i una gran lluitadora en defensa de l'identitat valenciana durant tota la seua vida. Fon mestra de valencià i participà molt activament del moviment cultural valencianiste durant decades. Participà en programes de radio, escrigue articuls en prensa i colaborà en moltes publicacions i en associacions valencianistes.

Desenrollà la seua llabor majoritariament en Elig, arribant a ser presidenta d'Honor del Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano. Es una figura a reivindicar com a impulsora de la llengua valenciana i un eixemple per a tots els valencians i valencianes d'una vida d'amor i treball per Valencia.

Coneix mes sobre la biografia d'Antonia Vila en el següent articul de Josep E. Rico:      https://www.inev.org/va/contingut/antonia-vila-i-ferri-una-mestra-de-la-...

Data de l'acontenyiment: 
dumenge, 14 novembre, 2021 - 00:00
Valencià