Les obres premiades en la 3ª Edicio dels Premis de l'Institut es presenten en Denia

 

El dissabte 19 de noviembre i gracies a la colaboración de l'Associacio cultural Roc Chabàs La Marina es presentaren en Denia les obres guanyadores de la 3ª edicio dels premis de l’Institut d’Estudis Valencians.
Es tracta de la novela Caps de corda de la que es autor Davit Marchuet, guanyadora del Premi Manuela Solis Claràs 2022 i de l’ensaig Els Països catalans. Entre l'entelequia i la materialisacio, que ha obtingut el Premi d'investigacio Lluïs Alcanyis 2022.
Caps de corda es la segon novela de Davit Marchuet i confirma les espectatives creades en el seu debut, El joc dels tres. Marchuet te una veu propia i una manera ben definida de contar les coses, sap implicar al llector en les histories que aborda. En este cas nos trasllada a un poble del Maestrat a mitat del s. XIX i nos du a coneixer la disputa entre dos families d’una comunitat agraria i encara tancada en molts aspectes.
La Cova d'Orriol es un poble a on es viu en tranquilitat. En ell no passa gran cosa i tot trascorre en quetut, a excepcio de les tipiques bregues de taverna. Els Porcar s'han dedicat al conreu d'una immensa finca. El riu Cantavella fa rodar la mola del seu moli. Eixen els sacs de farina a llom dels jornalers. L'oli aspre pero evocador de l'almassera, s'embotella. S'omplin orcetes de mel, s'ensaquen armeles. Alli viuen els caps de colla en les seues families. La dels amos en la casona gran, a on la sabateta s'encaramalla en ardent briu.
Els Querol han fet de la financiacio als llauradors i ganaders el seu negoci. Els tractes se refrenden chocant-se la ma, com a molt en algun testic que alli en la taverna beu un got de vi batejat. La confiança de la paraula no enten de lletres menudes, ni gravaments variables. En l'acort s'asumix un compromis que aguarda una collita, o dos, per a ser saldat. Els Porcar fan pactes en els Querol per a tornar el llustre a la Lloma del Desfreixurat, just a on la finca afollada pel temps i les males decissions, precissa d'una restauracio. En l'acort s'enverina el poble. La quetut dels oriunts, s'endenya. La rivalitat entre els Porcars i Querols es viu fins a les seues ultimes conseqüencies.
L’ensaig Els Països catalans. Entre l'entelequia i la materialisacio, Fontelles fa un riguros estudi, analisant este concepte, que no ha existit mai a lo llarc de l’historia i que no te ninguna base juridica ni cultural ni social, una utopia de l’imperialisme pancatalaniste que supondria la desaparicio dels valencians com a poble diferenciat. Fontelles estudia este concepte, presentant als primers personages que el formularen i els esforços que ha fet el nacionalisme catala per a expandir el seu mensage a atres territoris i pobles, als que no tracta en el respecte que tant reclamen per ad ells. L’obra presenta el llenguage clar i directe al que nos te acostumats Fontelles i la rigurositat i exigencia intelectual que caracterisen els seus estudis.
L'acte tingue lloc a les 12h del dissabte 19 de novembre en el carrer Temple Sant Telm, 9 baix i es contà en la presencia dels dos autors.

Data de l'acontenyiment: 
dissabte, 19 novembre, 2022 - 12:00
Valencià