Oratoria

Genero lliterari format pel discurs, l'arenga, la dissertacio, el sermo, el panegiric, entre d'atres diversos.

Valencià