Llengua i Lliteratura

Valencià

Obduli Jovani. Poeta i ensagiste

El passat 18 de febrer va morir als huitanta anys el escritor Obdulio Jovaní Puig. Va naixer el 14 d'octubre de 1932 a la localitat castellonenca de Sant Mateu. Realisà els estudis de dret en la Universitat de Salamanca i va desenrollar una intensa activitat lliteraria destacant com a poeta i ensagiste. Va destacar com articuliste en el diari ABC i en l'Associacio Cardona Vives. En 1999 va obtindre el reconeiximent de la cultura valenciana al guanyar el Premi Valencia de Poesia i en 2006 fon nomenat Escritor de l'any per l'Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana.

Image d'Obdulio Jovani Puig (1932-2013)

Valencià

Johannes Bonie, mege i traductor en la Valencia del sigle XV

Les traduccions han sigut, durant sigles, el resultat d'un treball anonim. Sol otorgar-se major consideracio a la traduccio que al traductor, perque la traduccio es l'evidencia material en la que es troba el llector en les seues mans. Si en esta costum incloguem les traduccions fetes a partir de tractats cientifics es facil comprendre que la figura del traductor tinga moltes voltes un paper secundari.


 

JOHANNES BONIE, MEGE I TRADUCTOR EN LA VALENCIA DEL SIGLE XV1

 

Maravillas Aguiar Aguilar

José Antonio González Marrero

Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universitat de la Laguna, Tenerife

Valencià

Pagines