Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº5

Revista Cresol Nº5:

ARTICULS

  • Origens de l'ensenyança del llati en la Valencia migeval. Josep Esteve i Forriol.
  • Sentit comu: dos casos paradigmatics. Chimo Lanuza i Ortuño.

ENTREVISTA

  • D. Josep Mª Guinot i Galan. Angels Redon.

CREACIO

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº4

Revista Cresol Nº4:

ARTICULS

  • Algunes consideracions a la traduccio anglesa del Tirant Lo Blanch. Stella Maris Perez i Rodriguez.
  • Influencia social dels grups minoritaris. Jesualdo Massià i Alamar.

CULTURA TRADICIONAL

  • Coples i rondalles d'Alfarp. Dolors Hernandez i Chirivella.
  • La raboseta i el llop. Ampar Miralles i Fuster.
  • El cultiu de l'arros en Pinedo. Monica Crespo i Olmos.

JOVENS ESCRITORS

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº2

Revista Cresol Nº2:

APUNTS

  • Apunts per a un seminari sobre teoria i practica poetica. Pere Delmonte i Hurtado.
  • Vocabulari basic. Classificacio per centres d'interes. Mª Angels Redon i Diaz.

CREACIO

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines