Llengua i Lliteratura

Valencià

Antologia inicial

Antologia inicial, segon llibre de poemes del russafi Just Llorca i Llopis, es la creacio d'un poeta de les essencies, de l'esteta que conceptualisa l'emotivitat de la percepcio immanent a les coses trascendents concretadament expostes a la mirada sabia dels ulls que no necessiten de la llum per a vore, que palpen els cóm i el per qués de la fonda senzillea natural als qui fan de la sensibilitat component integral del viure.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Princesa

Princesa, primer llibre de poemes del valencià de Xabia Davit Benavent i Sendra, es fruit de l'ilusio de l'esperança fornt al desengany de l'existencia. Tracta, encara, d'aquell princep destronat pe l'incomprensio del viure's i, indefectiblement, d'uns sentiments, universals, tambe encara, que brollen des de la plenitut del buit que aguarda, potser encara, a les raons d'un pervindre.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Arraps en la Cendra

Arraps en la cendra, es provablement el millor llibre de poemes del prolific escritor Enric Calvo i Dolz. Es tracta d'una obra plena de vitalitat serena, en el natural solage de qui es sent sabedor, en l'efimera existencia, del pes i contrapes que el desti nos reserva. Expressio d'un vers arraïlat des d'un sentiment universal fet propi pel coneiximent dels valors intrinsecs que nos du l'amor. Poesia sincera i compartida, vixcuda entre la pell i front al mar, des de la vida i junt al calit abraç de la persona amada.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cors Clavillats

Cors clavillats, nove llibre del cabanyaler Enric Calvo i Dolz, es una novela extreta de la vida real, crua i sincera, a on la fabulacio es veu solapada per la durea de l'existencia mes aspra, narrada en la naturalitat de qui transmet les histories sentides com a propies en la confiança d'un moment de debilitat o d'autoevaluacio vital.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cap a l'Ocas

Cap a l'ocas, es una novela dura, crua, per la que les vides discorren ente situacions a on, aparentment, el caos i l'orde conviuen tolerant-se, com ho fan la normalitat i els submns arraïlats en la marginialitat, a on les ilusions es proyecten en persones i en personages mitics o mistics, pero sempre mitificats, a on lo millor i lo pijor de cada u paraixen haver trobat un punt, ¿mort, viu?, d'inestable equilibri.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines