Llengua i Lliteratura

Valencià

Els dialecs sobre la medicina curativa del Mr.Leroy en la Valencia del s.XIX

Els principis del segle XIX varen ser durs en la Ciutat i Regne de Valencia, la postguerra del frances, la situacio politica i economica no eren massa encorajadores. La Medicina de l'epoca va patir un estancament important respecte de l'esplendor del XVIII. Molts catedratics de la Facultat de Medicina de Valencia foren perseguits per motius politics en l'arribada de Ferrando VII.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Viage de Valencia

Des del capdamunt de les Cabreres, o Cabrelles, es presenta un objecte, el mes delicios que es puga pensar, i es tota l'horta de Valencia, descobrint-se tambe els monts de Denia i Xativa, la cordillera de Morverdre i mes alla, que sera la distancia de prop de cent llegües.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº16

Revista Cresol Nº16:

ARTICULS

  • A.V.E.: un tren a poca velocitat. Ferrando Ribes i Blasco.
  • La reaccio senyorial en la Baronia de Chiva: el pleit del Mas de Ferriols. Antoni Atienza.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº15

Revista Cresol Nº15:

ARTICULS

  • Ciencia, dogma i universitat. Jesualdo Massià i Alamar.
  • La casa tradicional urbana o "casa de poble" en Torrent. Antoni Atienza i Peñarrocha.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines