Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº13

Revista Cresol Nº13:

ARTICULS

  • La Biblia valenciana de Dom Bonifaci Ferrer. Josep Alminyana i Valles.
  • Humanistes valencians dels segle XVI: filosofs i retorics. Miquel Llop i Catala.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº12

Revista Cresol Nº12:

ARTICULS

  • La predicacio en temps de Sant Vicent Ferrer. Vito Tomas Gomez i Garcia.
  • La valenciania i carisma apostolic en la personalitat de Sant Vicent Ferrer. Llorenç Galmes i Mas.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº10

Revista Cresol Nº10:

ARTICULS

  • Situacio sociollinguistica en l'Arago oriental. Hector Castro i Ariño.
  • Ortografia de la llengua valenciana: revisions normatives. Miquel Castellano i Arolas.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº9

Revista Cresol Nº9:

ARTICULS

  • Marques de pedrapiquer en l'escala del Micalet de la Seu de Valencia. Ernest Barrera i Sanchez.
  • Un "Patois" que li diuen valencià. Chimo Lanuza i Ortuño.

CULTURA TRADICIONAL

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº8

Revista Cresol Nº8:

ARTICULS

  • El conjunt occitano-romanic: implicacions socials, politiques i culturals. Antoni Fontelles i Fontestad.
  • De confraries i germandats. Consuelo Cortell i Pardo, i Abelardo Herrero i Alonso.

CREACIO

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines